Blue Flower

 

Een kerkgemeenschap kan niet zonder de betrokkenheid van gemeenteleden die zich actief inzetten.

Ook  in onze kerk zijn veel vrijwilligers die het kerkzijn mogelijk maken. 

 

Te denken valt daarbij aan

(in alfabetische volgorde weergegeven): 

 

Bedienen van de beamer tijdens de eredienst(en), zodat de liturgie tijdens de dienst op het scherm gevolgd kan worden. 

Commissie bijzondere diensten (o.a. voorbereiden Kerstavond) 

Onderhoud van gebouwen en/of schoonmaakdienst, zowel de buiten- als de binnenkant. 

Bezorging van het maandelijkse kerkblad 'Kerkklok'  

Verzorgen van de bloemen voor de 'Bloemengroet', welke bij een (al dan niet) gemeentelid wordt gebracht ter felicitatie of ter bemoediging. 

Verzorgen van koffie/thee, bij bijzondere gelegenheden. 

 

We zijn dankbaar en voelen ons gezegend dat zoveel mensen zich (ook) op deze wijze betrokken voelen bij de kerk!  

SAMEN ZIJN WE KERK

KERK ZIJN DOEN WE SAMEN