Blue Flower

EFEZIERS 6: 19 - 20 

"Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het Evangelie waarvan ik gezant ben. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is."  

 

 Voorganger:   Gekomen:  Vertrokken:
 Dhr. Veldmeijer  1919  1931
 Dhr. Nijen Twilhaar   1931   1958 
 Dhr. v.d.  Meulen  1958   1963
 Dhr. Evertse  1963  1976 
 Dhr. Schoonhoven  1976  1988 
 Dhr. de Boer  1989  2000 
 Dhr. Dijkstra  2001  2013
 Mevr. v.d. Scheer - v.d. Hoek   2013